Vážení návštevníci portálu Regalburger.com, pre skvalitnenie služieb používame súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s používaním týchto súborov.
FAQ

Máte Záujem o francizing

Osobné údaje

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením registračného formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Regal Burger s.r.o., Školská 929/42 Drahovce, Slovenská republika, IČO: 47581930 (ďalej tiež len „Spoločnosť“) podľa nižšie uvedených podmienok:


Druh osobných údajov:

• Všetky údaje vyššie vyplnené do Formulára žiadosti o franšízing a ďalej informácie získané o vás z verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného alebo insolvenčného registra alebo sociálnych sietí ako LinkedIn) a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu prípadného výberového konania na kandidáta pre spoluprácu a poskytnutie franšízy McDonald’s (ďalej len „Osobné údaje“).


Účel spracovania Osobných údajov:

• Vyhodnotenie vhodnosti uchádzačov o franchising pre Regal Burger v SR


Doba spracovaní Osobných údajov:

• Súhlas udeľujete na obdobie výberového konania a 1 rok po jeho ukončení alebo do doby, kým súhlas neodvoláte (odvolanie súhlasu musí byť urobené písomne e-mailom na e-mailovú adresu regal@burger.com alebo zaslané do sídla Spoločnosti). Pokiaľ s Vami bude uzatvorená zmluva o poskytnutí franšízy, budú osobné údaje uložené v našom systéme po celú dobu spolupráce aj stanovenú dobu po jej ukončení v súlade s našimi predpismi a zákonnými archivačnými povinnosťami.


Komu môžeme Osobné údaje odovzdávať:

• dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti hodnotenia kandidátov pre spoluprácu a poskytnutie franšízy a ďalším spoločnostiam zo skupiny McDonald’s zapojeným do procesu hodnotenia kandidátov, napr. Burger s.r.o., Školská 929/42 Drahovce, Slovenská republika, IČO: 47581930


Vaše práva:

Tento súhlas poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Spoločnosti. Na tento účel kontaktujte zástupcu Spoločnosti pre oblasť franchisingu na e-mailovej adrese regal@burger.com alebo zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-maile regal@burger.com alebo odvolanie zašlite písomne na adresu sídla Spoločnosti. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).